Thông báo: Máy Chủ CHIẾN BINH - OPEN BETA 13:00 31/10
ARENA đã vào Chatbox.
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.